Servei de Formació, Inserció i Acompanyament Laboral.

Actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la comunitat Valenciana 2014 – 2020, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

El Servei de Formació, Inserció i Acompanyament Sociolaboral, és un servei que presta l’associació PODEM, que consisteix en una sèrie d’accions coordinades, destinades a capacitar a les persones amb diversitat funcional per a poder accedir al mercat laboral a través del desenvolupament d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral.

Objectius.

L’objectiu final d’aquest servei és la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional, en especial persones amb discapacitat intel·lectual, prioritàriament en empreses del mercat ordinari, potenciant la seua inclusió activa.

Per assolir aquest objectiu, elaborem un itinerari personalitzat d’inserció sociolaboral entorn de la persona amb discapacitat, el qual, amb el suport de l’equip interdisciplinari i el preparador laboral, va configurant el full de ruta cap a l’ocupació, desenvolupant estratègies orientades a potenciar les seues capacitats, disminuir els seus obstacles personals i de l’entorn, afavorir la seua autonomia, i dotar-los amb recursos necessaris per a aconseguir la seua integració social.

A qui va dirigit?

Els destinaris són persones amb discapacitat igual o superior al 33%, majors d’edat, que tinguen la ferma voluntat de millorar les seues competències, per incorporar-se al mercat laboral.

Actuacions.

Les actuacions que es duen a terme en el servei són les següents:

 1. Acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat.
 2. Disseny i desenvolupament de l’itinerari individualitzat.
  1. Atenció social.
  2. Desenvolupament competencial.
  3. Orientació sociolaboral.
  4. Prospecció e intermediació laboral.
  5. Suport en l´ocupació.
  6. Alfabetització digital.
  7. Acompanyament.
  8. Pràctiques d’aprenentatge i inserció en empreses.

Quan es duen a terme?

El Servei d’acollida i diagnòstic es presta al llarg de tot l´any. La resta estarà en funció de la fase de l’itinerari on estiga el beneficiari, i de l’oferta d’accions formatives.

Com puc contactar amb el Servei?

La seu de l´associacio PODEM està en la següent direcció:

Edifici Mas del Mussol. Parcel·la 83, poligon 87. Partida Maimona. 46160 Lliria.

Persona contacte: David León Alcocer.

Teléfono: 634566625

correo: davidleon@associaciopodem.org


13825
9941

Deja una respuesta