PROGRAMA DE SUPORT A COL·LECTIUS VULNERABLES: PERSONES DESOCUPADES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (CID 346)

Aquesta actuació s´enmarca dins del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Financiat per la UE-NEXT GENERATION

El passat mes de juliol ens fon concedida l’ajuda que labora va convocar per al finançament per mitjà dels recursos financers derivats de l’Instrument europeu de recuperació (NextGenerationEU).

L´objecte de les subvencions regulades en aquesta resolució és promoure el desenvolupament de projectes integrals d’ocupació, per mitjà de la realització d’itineraris individuals i personalitzats d’ocupació adreçats a col·lectius vulnerables, persones amb diversitat funcional, incloses les persones amb trastorn mental inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’afavorir la seua ocupabilitat per mitjà d’accions d’informació, orientació, formació i acompanyament, o altres procediments, que els proporcionen les eines necessàries per a fer una recerca activa d’ocupació de manera autònoma, i que permeten que les persones a orientar detecten i dinamitzen iniciatives d’autoocupació en les accions i itineraris previstos en aquesta resolució.

Aquestes subvencions s’inclouen en el component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», en la línia d’inversió C23.I4 «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat: col·lectius especialment vulnerables», aprovat per la Comissió Europea i dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a Espanya, aprovat per l’Acord de Consell de Ministres, objecte de finançament per mitjà dels recursos financers derivats de
l’Instrument financer NextGenerationEU, que inclou com a element central el Mecanisme de recuperació i resiliència.

L´itinerari individualitzat i personalitzats d’ocupació de les persones participants, inclouran accions d’informació, orientació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació, accions de formació, així com, si és el cas, altres accions facilitadores de la inserció laboral que duguen a terme les entitats beneficiàries a favor de les
persones participants. L´itinerari individualitzat es divideix en dos blocs. Un d´orientació que consta de 120 hores i un altre de formació de 160 hores.

L´import concedit va ser de 144.000€, per atendre a 24 persones al llarg de 2022 – 2023.

Qualsevol persona amb discapacitat igual o superior al 33%, que estiga inscrita en labora com a demandant d’ocupació, i vulga participar en aquest programa ha de posar-se amb contacte amb nosaltres per poder inscriure’s i realitzar l´itinerari que començara en el mes d’octubre.

73 comentarios

 1. Pingback: cialis express delivery australia

 2. Pingback: how long does it take for zoloft to take effect

 3. Pingback: doxycycline and cephalexin together

 4. Pingback: metronidazole canoe

 5. Pingback: which is better gabapentin or duloxetine?

 6. Pingback: escitalopram 10 mg tablet

 7. Pingback: cymbalta in elderly

 8. Pingback: how lexapro works

 9. Pingback: can dogs take keflex

 10. Pingback: fluoxetine for pets

 11. Pingback: gabapentin egypt

 12. Pingback: azithromycin tablets

 13. Pingback: porn

 14. Pingback: porno izle

 15. Pingback: child porn

 16. Pingback: porn

 17. Pingback: can i eat bananas with ciprofloxacin

 18. Pingback: cephalexin 500mg for uti how many days

 19. Pingback: can bactrim make you tired

 20. Pingback: porno izle

 21. Pingback: amoxicillin dosage for tooth infection

 22. Pingback: neurontin for seizures

 23. Pingback: how long does flexeril stay in system

 24. Pingback: diltiazem adverse effects

 25. Pingback: atorvastatina-ezetimibe nombre comercial

 26. Pingback: depakote extended release

 27. Pingback: augmentin dosage for sinus infection how many days

 28. Pingback: diclofenac sodium 75mg dr tab

 29. Pingback: increasing dose of citalopram side effects

 30. Pingback: does cozaar cause weight gain

 31. Pingback: is it safe for women to take flomax

 32. Pingback: contrave jitters

 33. Pingback: amitriptyline generic

 34. Pingback: allopurinol dosage for gout

 35. Pingback: bc aspirin

 36. Pingback: aripiprazole dose

 37. Pingback: citalopram celexa

 38. Pingback: celebrex for gout

 39. Pingback: how to take protonix

 40. Pingback: robaxin and breastfeeding

 41. Pingback: remeron and pregnancy

 42. Pingback: acarbose indications

 43. Pingback: semaglutide and depression

 44. Pingback: what is considered a high dose of abilify

 45. Pingback: repaglinide wiki

 46. Pingback: porn

 47. Pingback: prescription free voltaren gel

 48. Pingback: other name for sitagliptin

 49. Pingback: sertraline vs venlafaxine

 50. Pingback: where can i buy oral ivermectin

 51. Pingback: what are the side effects of tizanidine

 52. Pingback: neurontin lactose

 53. Pingback: synthroid infusion

 54. Pingback: grandpashabet

 55. Pingback: child porn

 56. Pingback: child porn

 57. Pingback: child porn

 58. Pingback: cialis online pills

 59. Pingback: kaiser permanente pharmacy

 60. Pingback: tadalafil cialis

 61. Pingback: levitra 60mg online

 62. Pingback: does sildenafil expire

 63. Pingback: blue chew sildenafil

 64. Pingback: buy viagra cialis levitra online

 65. Pingback: sex historie

 66. Pingback: ivermectin 3mg for lice

 67. Pingback: ivermectin humans

 68. Pingback: stromectol pills

 69. Pingback: best liquid tadalafil

 70. Pingback: viagra generic

 71. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 72. Pingback: cialis tadalafil 20 mg precio

 73. Pingback: stromectol ivermectin tablets

Deja una respuesta